Lepra Stichting

Op weg naar een wereld zonder lepra

Met ruim 50 jaar ervaring werkt de Leprastichting aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Door tijdige behandeling én preventie voorkomen we nieuwe besmettingen. Zo kunnen we in 2040 de eeuwenoude ziekte lepra definitief een halt toeroepen.

Lepra is een ziekte, die vooral mensen in armoede treft. Nog steeds krijgen elk jaar 200.000 mensen de diagnose lepra. Vroege opsporing is zeer belangrijk, want een te late behandeling zorgt voor ernstige lichamelijke klachten, zoals handicaps en blindheid. Ook psychisch heeft de diagnose lepra grote gevolgen. Door discriminatie, uitsluiting en verlies van waardigheid hebben veel leprapatiënten last van mentale problemen.

Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Lepra is inmiddels te genezen met een antibioticakuur. Door (vroege) behandeling van leprapatiënten en ook door hun naaste contacten preventief medicatie te geven, kunnen we voorkomen dat de leprabacterie nog langer doorgegeven wordt. Zo maken we een eind aan nieuwe besmettingen en werken we toe naar ons ultieme doel; een wereld zonder lepra in 2040.

Helpt u ook mee?

NL84 INGB 0000 050 500

Meer informatie over onze werkwijze? Kijk op www.leprastichting.nl

Leprastichting
Postbus 95050
1090 HA Amsterdam
Tel: 020- 59 50 500