Zaterdag 16 september j.l. is op 70 jarige leeftijd Catharinus van der Weerd, de controller van het NBWE na een kort ziekbed overleden.

Vrijwel vanaf de start van het NBE in 1988 was Catharinus betrokken als financiële controller. Met passie en zeer integer hield hij het NBE op de juiste financiële koers. Op de jaarvergaderingen waren zijn financiële jaarverslagen en begrotingen zeer gewaardeerde stukken die nooit ter discussie stonden.

Catharinus was zo betrokken bij het wel en wee van het NBE dat hij een bijzondere band opbouwde met de leden. Als financiële man ging hij ook vaak mee op de buitenlandse reizen en dan gingen ook zijn voetbalschoenen mee om het NBE in het veld bij te staan.

Met zijn overlijden verliest het huidige NBWE niet alleen een zeer gewaardeerd en geliefd bestuurslid maar ook een fijn en betrokken mens.

Wij wensen Akke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit enorme verlies.

Namens het NBWE
Hans van de Pas voorzitter.