Overlijden Jan Leegwater

Vrijdag 10 september bereikte ons het droevige bericht dat Jan Leegwater is overleden. Jan was vanaf de oprichting betrokken bij het NBE. Als (oud-)bestuurslid, maar vooral als coach van het elftal. Betrokken is eigenlijk niet het goede woord. Hij was op z`n minst zeer betrokken.

Meer nieuws

Gééf om lepra!

De Leprastichting werkt aan een wereld waarin lepra onder controle is. Elke patiënt zal dan tijdig worden behandeld, zodat de ziekte niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen die wel te maken hebben met een handicap, door lepra of andere oorzaken, zullen ongehinderd door stigma volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De Leprastichting zet zich sinds 1967 in voor een professionele bestrijding van lepra, een ziekte die jaarlijks ruim 200.000 mensen treft. We trainen vrijwilligers, gezondheidswerkers en artsen in vroege opsporing, om handicaps te voorkomen. En ondersteunen medische, sociale en economische revalidatie van mensen met handicaps door lepra of andere oorzaken. Zodat zij gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doen we altijd samen met lokale organisaties en overheden. Ook financiert de Leprastichting relevant wetenschappelijk onderzoek.

De Leprastichting is een kleine, efficiënte organisatie met ruim 45.000 donateurs en zo’n 350 vrijwilligers. Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken 27 medewerkers verdeeld over vier afdelingen. De begeleiding en uitvoering van het veldwerk is gedelegeerd aan vijf professionele veldkantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië met in totaal 121 medewerkers. In een veranderproject werken wij toe naar omvorming van de veldkantoren naar zelfstandige lokale ngo’s die in een federatie samenwerken met de Leprastichting.

Giro 50500, Leprastichting Amsterdam

Leprastichting
Postbus 95005
1090 HA Amsterdam
Tel: 020 5950500
E-mail: info@leprastichting.nl
Website:
www.leprastichting.nl

Sponsors