Zaterdag 21 november 2015 NBE ALV Amsterdam

Aanwezig:
Jos Heijmans vz, Antoine Walraven, Pieter Verhoeve, Cor Lamers, Ton van den Berg. Henk Heijman, Hans van der Pas,  Joost  van Oostrum,  Jan Waaijer secr. Catharinus van der Weerd.

  1. Jos opent de vergadering in de Ziggo-ruimte.
  2. Verslag A.L.V. 30 maart 2014. Akkoord.
  3. Jaarrekening 2014. Er is een positief resultaat van bijna €2.900. Aan de NLS is uitgekeerd een extra dotatie van bijna € 3.000 naast ruim € 7.000 rechtstreeks en ruim € 3.000 afdracht giften van de leden.
  4. Lopende begroting 2015. De Turkije-reis is binnen de begroting gebleven.
  5. Begroting 2016. Akkoord. Er is een nieuwe subsponsor in aankomst maar nog niet in de begroting opgenomen n.l. Driessen HRM voor 3 jaar € 2.500 per jaar. Dit naast de hoofdsponsor Pink Roccade. De wedstrijd op 19 februari in Den Haag tegen de VNG-trainees is de invulling van de eenmalige sportbijdrage.
  6. Actueel wedstrijdschema. In het conceptprogramma is inmiddels zondag 1 mei Eindhoven afgevallen. Mogelijk een andere wedstrijd.
  7. Rondvraag. Een nieuwe keepers-outfit is gewenst.

Sponsors