1 mei 2011 Benoeming Fons Jacobs tot erelid

Het bestuur van het Nederlands Burgemeesters Elftal heeft besloten de heer A.A.M. Jacobs te benoemen tot erelid van het Nederlands Burgemeesters Elftal. Deze onderscheiding wordt hem verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn grote verdiensten als bestuurslid van het Nederlands Burgemeesters Elftal.

Sponsors